guigamtamsu.com

Phát triển tổ chức và nhân lực là một vấn đề chiến lược dài hạn phức tạp

Phát triển tổ chức và nhân lực là một vấn đề chiến lược, dài hạn, phức tạp. Khi đã trở thành bức xúc trong tổ chức thì nỗ lực chỉ là chữa cháy, chứ không mấy hiệu quả. Sự thiếu quyết đoán và sức ảnh hưởng của nhiều giám đốc nhân sự, đã đẩy cả tổ chức và bản thân công việc của họ vào bế tắc. Nhưng rút cục chỉ có tổ chức thiệt hại nhất, vì giám đốc nhân sự sẽ tìm việc mới với CV kinh nghiệm dày dặn hơn, dù đó chỉ là kinh nghiệm của sự thiếu hiệu quả.
Nguồn: Anh Đỗ Tín Long
02/11/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *