guigamtamsu.com

ỐI MỊA ƠI SAO Có ai biết địa chỉ nhà con bé Trang_Sâu bán LINH HƯƠNG ở đâu không

- ỐI MỊA ƠI!
- SAO?
- Có ai biết địa chỉ nhà con bé #Trang_Sâu bán LINH HƯƠNG ở đâu không?
- Mày hỏi làm gì?
Tao hỏi tao bắt đền CON BỎ MỊA ấy, Nó bán cái
#GEL_PHỤ_KHOA_LINH_HƯƠNG
cho vợ tao, dùng xong KHÍT quá, lại vừa THƠM vừa HỒNG ....??
Thế sướng quá còn gì, còn đòi bắt đền???
Khà khà, tao bắt đền cái giường thôi, còn mua thêm dung dịch vệ sinh về cho vợ tao dùng.
#Dung_Dịch_Vệ_Sinh_Tình_Ái_Linh_Hương
31/10/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *