guigamtamsu.com

Không gì bằng thấy Pháp Thấy Pháp thật tuyệt vời Dù thành bại được mất Thấy Pháp liền thảnh thơi Mục

Không gì bằng thấy Pháp
Thấy Pháp thật tuyệt vời
Dù thành bại được mất
Thấy Pháp liền thảnh thơi!
Mục đích đời sống không phải để trường sinh, mà chỉ để học ra sự thật.
Trường sinh cách mấy rồi cũng chết.
Sống một ngày mà thấy ra sự thật hơn sống 100 năm trong tà kiến và tham ái.
Khổ công luyện tập chỉ để đạt được những sở cầu trong tục đế, nhưng bất cứ điều gì được tác thành thì đều hư hoại, nên chỉ luống công vô ích.
Chỉ cần thường sáng suốt biết mình để đừng sống hại mình hại người là được.
Ht viên minh.
24/03/2021
2 bình luận:
Hoàng Minh Thịnh
24-03-2021, 02:17:36
Nam Mô A Di Đà Phật ?Nam Mô A Di Đà Phật ?Nam Mô A Di Đà Phật ?" Ánh mắt Từ Bi vẫn rạng ngời Vẫn hằng thông cảm với khắp nơi Những ai tỉnh thức đều hy hữu Phật vẫn độ đời ở khắp nơi.! "
Trịnh Diệu Thuỷ Trịnh Thị Minh Hường
24-03-2021, 02:17:36
Thanks đ Hoàng Minh Thịnh

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *