guigamtamsu.com

Vụ “Tình án” từ một lời nói dối

Trong vụ tình án này còn có lỗi cùa một người khác - ấy là người yêu cũ của Ngân.